Helemaal top!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Helemaal top!!

Irene
Op 6 mei hebben we met 3 kinderen van 13, 12 en 10 de Berlijn Anders fietstour gedaan. Het was helemaal top!!! Sido vertelt op een heel leuke manier vele interessante wetenswaardigheden. En de plekken waar we zijn geweest, hadden we zelf nooit snel bezocht. Des te mooier om Berlijn op deze manier te verkennen en te ontdekken. Een echte aanrader!!!