Het andere Berlijn in November

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Het andere Berlijn in November

Bert-Lucas-Jan peter-Gerard
Wij hebben een hele leuke en facinerende fietstocht gehad op 9 november.
je komt op plaatsen waar de meeste gidsen niet komen.
Met ruime uitleg op de vele stops.
Samen koffie drinken een goedkoop broodje eten zo als de berlijners dat ook doen.
Kort om fantasties  de moeite waard ook in november.
Het geld dubbel en dwars waard

Bert-Lucas-Jan peter-Gerard