Het andere Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Het andere Berlijn

Ruth en Domenico
Echt anders, Sido's keuzes voor het andere Berlijn. Fietsen langs socialistische architectuur, de Muur, door kreuzberg en neukolln, in één fietstour. Bakkie koffie bij Edelweiss in het Gorlitzerpark bewees dat het goed zat met Sido (de Volksrant noemde het trendy café in het park in een artikel over het nieuwe Berljn).
Met tegenwind over voormalig vliegveld Tempelhof is ook een unieke ervaring, koud maar indrukwekkend.
Een hoogtepunt van ons weekend in Berlijn.