Het andere Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Het andere Berlijn

KVLV GIJZEGEM
We zijn met een groep van 20 personen en Sido gaan fietsen om het andere Berlijn te ontdekken. Het was onze laatste dag in Berlijn en ik moet zeggen een hele mooie afsluiter.
Berlijn ontdekken op een andere manier, op plaatsen komen dat alleen met de fiets kan, was gewoon fantastisch.  Een belevenis om op de start en landingsbanen van  het voormalig vliegveld Tempelhof te rijden.  De East Side Gallery, de parken, de verschillende wijken, enz...
Sido is een gids met een GROTE passie voor Berlijn en willen hem hierbij nogmaals bedanken voor deze leuke, toffe rondleiding.