Immer wieder "Dwars door Berlijn" !

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Immer wieder "Dwars door Berlijn" !

Aart Jager
Ha Sido,
j.l. vrijdag(19/04) met veel genoegen 18km "Dwars door Berlijn" gedaan !
Reeds eerder in 2010 een Tour bij je geboekt, nu volledig 1-op-1 met wederhelft, weer alle in en outs gezien.
Zondermeer een aanrader, professionele informatie, eigen actuele blik op de stad, kennis van zaken en gevoel voor veel van toen en nu. (ook door m'n eerdere bezoeken in jaren zeventig en begin tachtig)
Kortom, ook een volgende trip naar Berlijn is niet compleet zonder een tour met "Dwars door B" !!

mfG

Joyce Klaarenbeek  /  Aart Jager.-

(stuur je nog wel wat visite-kaartjes !!)