In Berlijn met CMV 2 Haagse Hogeschool

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

In Berlijn met CMV 2 Haagse Hogeschool

Siela Ardjosemito-Jethoe
 
Dag Sido en Dide,

Het was echt heel fijn om met jullie door Berlijn te lopen.
Jullie kennis was prettig , jullie spraken er prachtig over en brachten de historie dichterbij onze studenten en ons.
We hebben er van genoten, hartelijk dank voor deze inkijk op Berlijn.
Tot weer ziens.
 
Mede namens Jan-Matijn en Carolien,

Siela Ardjosemito-Jethoe