Lekker gefietst

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lekker gefietst

Jan de Vries
Allereerst dank voor de fietstocht. Veel interessante dingen gezien en gehoord. Fietsen in Berlijn is geen probleem, veel fietsstroken en paden. Tempelhof is een aanrader, wat een gekke plek! Volgende keer huren we weer een fiets.