Leuke en interessante fietstocht -zelfs in de kou

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Leuke en interessante fietstocht -zelfs in de kou

Desiree & Isabel
Samen met mijn dochter Isabel een weekendje naar Berlijn geweest als een soort afsluiting van de basisschool. Op advies van vrienden een fietstocht met Sido geboekt en daar hebben we geen spijt van gekregen. Heerlijke fietsen, veel gezien in korte tijd en veel interessante informatie. Tussendoor even wat gedronken om op te warmen, want het was wel KOUD! Dank je Sido!