Met de fiets door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Met de fiets door Berlijn

jannie
Super mooie rondleiding gehad door Berlijn! Zeer boeiend! Voor pubers en 50 plussers......
We hebben er van genoten. Op een hele leuke leerzame manier gedaan.
Wensen je nog veel werk- en woonplezier toe in Berlijn.
Groetjes Groep uit Urk