Op bevrijdingsdag 2011, Dwars door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Op bevrijdingsdag 2011, Dwars door Berlijn

familie Weers
Op aanraden van kennissen contact gezocht met Sido voor 'een tour de Berlin' per fiets. Zij hadden zich vorig jaar door hem rond laten leiden en dit was hen erg goed bevallen.
Afgelopen donderdag met z'n vieren, twee volwassenen en twee pubers, o.l.v. Sido de imposante stad bekeken. Tijdens een rondrit van vier uur die dingen aangedaan die wij van tevoren opgegeven hadden. Sido had bovendien goed ingeschat welke extra's ons gezin interessant zou vinden en wat ook pubers aanspreekt (w.o. door Kreuzberg fietsen).
Wij hadden van tevoren een vooroordeel als het gaat om het bekijken van een stad met een gids. Sido heeft dit vooroordeel echt weggenomen. Een enthousiaste jonge man die dat wat je ziet inleidt, er kort wat dieper op in gaat en voelt wanneer hij moet stoppen met vertellen.
Met onze meiden willen wij de komende jaren nog meer citytrips maken. Sido heeft ontwikkelingswerk verricht want ook dan zoeken wij de combinatie fiets en gids weer op. Sido, bedankt.

Familie Weers Zutphen