Op de fiets door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Op de fiets door Berlijn

Henry van Halm
Beste Sido,

Hartelijk dank voor de fiets tocht Dwars door Berlijn.
Wij hebben genoten van je uitleg en passie voor Berlijn.
Langs de Karl Marxs allee door Kreutzberg ,koffie drinken in Gorlitzerpark en noem het verder maar op.
In 1 woord samengevat : Fantastisch

Wij zullen zeker weer een fiets tocht bij je boeken als we Berlijn weer aan doen.

Met vriendelijke groet,
Familie van Halm