Op de fiets!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Op de fiets!

Leontien
We hebben een ontzettend leuke toer gehad in het onwijs Hippe Berlijn.
Van horen zeggen wist ik al dat Berlijn zoveel te bieden heeft!
Sido heeft ons dit echt waar gemaakt! Op de fiets valt er zo veel te zien, en dat er dan ook nog iemand af en toe over zijn schouder roept wat je ziet en regelmatig stopt om meer te vertellen, dat maakt het helemaal compleet!