Rondleiding op de fiets door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rondleiding op de fiets door Berlijn

Michel, Eelcojan, Agnes en Simone
Gisteren met z'n vieren een mooie rondleiding van 4 uur door de stad Berlijn gehad.
Sido onze gids wist ons van begin tot het einde te boeien met zijn verhalen over de oude en nieuwe stad Berlijn. We zullen al onze vrienden en kennissen zeker aanraden een rondleiding te reserveren bij Sido wanneer ze naar Berlijn gaan.