Stadswandeling, Dwars Door Mitte

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stadswandeling, Dwars Door Mitte

Cor Willems
Beste Sido

Nogmaals van harte dank voor de leuke en uitvoerige uitleg tijdens onze wandeling door Mitte. Het was een keer een rondleiding waarbij oog was voor andere hoogtepunten van Berlijn in plaats van de standaardverhaaltjes!

Mijn moeder en ik hebben er zeer van genoten.

Cor Willems