Steptour door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Steptour door Berlijn

Familie Jansen
Maandag 2 mei zijn wij met Sido door Berlijn gestept. Onze groep bestond uit 2 x 4 personen. We waren officieel de eerste groep die door Berlijn zijn gestept. Dit zou je niet verwachten, gezien de goede rondleiding die Sido gaf. Daarnaast is het steppen echt heel leuk, dus het is een beetje raar dat nog nooit iemand eerder dat verzonnen had. Misschien zou je verwachten dat steppen heel vermoeiend was, maar na een rondleiding van vier uur, inclusief een half uurtje pauze, kon iedereen nog steeds goed meekomen. Het valt dus reuze mee. Tijdens de rondleiding zijn we langs heel veel verschillende bezienswaardigheden gekomen. Sido had veel te vertellen over Berlijn, zowel over de geschiedenis van deze stad als over de stad vandaag de dag.

Wij willen Sido nogmaals bedanken voor de geweldige rondleiding en wensen hem veel succes met zijn verdere rondleidingen door Berlijn!