Super dagtour van 7uur

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Super dagtour van 7uur

Ineke
Samen met Sido midden in de zomer de dagtour van 7 uur mogen meemaken
Wat een fantastische ervaring.
We kregen mooie stukjes stad te zien die je als tourist nooit zou vinden.
Sido is een goede verhalen verteller die iedereens aandacht vasthoud.
We kregen goeie tips en een duidelijk kaart mee voor de verdere dagen.
Het was super!
Dankje Sido
Groetjes de Spakenburgers