Super genoten!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Super genoten!

Kees en Marian
Met 4 personen op de fiets door Berlijn, op zich al een hele belevenis, maar onder begeleiding van Sido gaat (het oude) Berlijn en natuurlijk de muur "leven". Prachtige verhalen met mooie illustraties uit zijn boek blijven ons bij. Dit is iets wat je gedaan moet hebben! Zeer leerzaam voor ons maar zeker voor onze kinderen. Een echte aanrader! Sido, bedankt voor alles.