Super interessante en gezellige fietstocht !

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Super interessante en gezellige fietstocht !

Margriet, Tom + 2 tieners
Met veel plezier fietsten we eind februari dwars door Berlijn en zagen we niet alleen de hoogtepunten in 1 ochtend, maar kregen we ook nog eens uitgebreide uitleg erbij van onze enthousiaste gids Sido. Precies op maat, ook zeker voor onze 2 zoons (14 en 15 jr.). Een absolute aanrader: 10x leuker dan zo'n saaie bus...