Super tevreden

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Super tevreden

Sido - Dwars Door Berlijn
Administrator
Dag Sido,
Wij zijn echt super tevreden over je rondleiding !
We zullen zeker opnieuw van je diensten gebruik maken . Je gelooft het of niet maar mijn leerlingen praten nog na over je uitleg. Nog nooit gehoord!
Bedankt
Annemie
Nederlandstalige rondleidingen door een fascinerende stad - Dwars Door Berlijn