Supertours

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Supertours

Wim, Pien en kinderen
Twee keer, op verschillende dagen van de week, reden wij met Sido de Bie door Berlijn, zowel de fietstocht "Over de Muur" als "Het andere Berlijn", beiden ca. 4 uur. Super tochten, super goede en ervaren gids en heel veel gezien en gehoord. Een echte aanrader voor wie Berlijn goed en grondig wil leren kennen. Aangenaam tempo. Prima informatie tijdens de regelmatige stops. Leuke en betrokken gids! Veel dank namens ons vieren en succes met je werk en gezin.