Toffe tocht. Aanrader!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Toffe tocht. Aanrader!

Mireille
Onze tocht ging met ov ivm regen. We hebben geen spijt! Onze verzoekjes om bepaalde items te bekijken werden ingewilligd. Sido vertelt leuke, interessante dingen en laat veel zien. Wij, 2 volwassenen met 2 kinderen van 15 en 12, hebben van begin tot eind genoten. Ook erg veel gehad aan de tips die we van hem kregen. Sido, bedankt!