Verrassend Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Verrassend Berlijn

Loes
Echt een hele leuke, informatieve en gezellige fietstoer door Berlijn. Zeker doen als je naar Berlijn gaat. Sido vertelt je meer dan wat er te lezen is in de reisgidsen en de toer is naar eigen wens in te vullen.