Verrassende manier om Berlijn te ontdekken

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Verrassende manier om Berlijn te ontdekken

Wichert, Liesbeth, Joep en Floor
We zijn zeven uur op pad geweest met Sido. Een gids met veel kennis over de stad Berlijn. Meer dan een aanrader om de stad op een andere manier te leren kennen.
Het leuke van deze tocht is dat hij de toch afstemt op wat jij wilt zien.
Sido nogmaals bedankt!