Vriendenweekend Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vriendenweekend Berlijn

Ruud Louter
Met vijf vrienden hebben wij vorig weekend Berlijn bezocht. Het hoogtepunt was toch wel de fietstocht met Sido en met name het fietsen over de start/landingsbaan van het voormalig vliegveld Tempelhof.
Verder hebben wij een goed beeld kunnen krijgen van de mooie plekken die Berlijn rijk is.
Een echte aanrader!

Met vriendelijke groet,

Ruud Louter