Wandelen in Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wandelen in Berlijn

Jan en Corrie
Hoi Sido,

Wat hebben we een leuke ochtend gehad in Berlijn dankzij jou.
Het was mooi leuk en leerzaam en het is echt mooi om te zien dat Berlijn echt jou stad is geworden.
Ik kan het dan ook iedereen aanraden om met jou op stap te gaan.
Of dat nou steppen fietsen of wandelen is niet aarzelen maar gewoon doen.
Ook het restaurant wat je ons had aanbevolen was prima Villa Rixdorff heerlijk gegeten.

Hartelijke groeten uit Gorinchem