Wandelend door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wandelend door Berlijn

Fam. Lam
Hallo Sido,

Wat hebben we genoten van jou rondleiding afgelopen vrijdag door Berlijn.
We hebben heel wat opgestoken van de stad met zijn historie en heel veel
gezien, we vonden het ook erg fijn dat jij je aanpaste aan ons tempo en
mogelijkheden, dank je wel en kijken erg uit naar ons volgend bezoek van jou
stad.

Groetjes Gradus - Dieneke - Elisa en Cornalijn

PS foto's volgen nog