Wat een leuke manier om Berlijn (weer) eens te zien!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wat een leuke manier om Berlijn (weer) eens te zien!

Patty en Bert
Wat hebben wij vrijdag een prachtige fietsroute door Berlijn mogen meemaken! En enorm veel verhalen over Berlijn van Sido mogen ontvangen! Top! Een erg leuke manier om een stukje van de historie en het huidige Berlijn te horen. We zijn in delen van Berlijn geweest, waar we alleen zeker niet zouden zijn gekomen. En de daarop volgende dagen hebben we een aantal van Sido's tips kunnen uitvoeren, waardoor we een fantastische herinnering hebben aan ons bezoek aan Berlijn. Sido, hartelijk dank voor je gastvrijheid en leerzame verhalen!