Zeker een aanrader, fietsen door Berlijn met Sido!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zeker een aanrader, fietsen door Berlijn met Sido!

Familie van der Klei
Ondanks de kou (goed ingepakt met thermo ondergoed en muts) hebben we genoten van de rondleiding op de fiets door Berlijn. Interessant, leerzaam en leuk. Sido weet veel, en weet het ook leuk te vertellen. Ook onze pubers van 14 waren erg enthousiast. Dank hiervoor Sido!