Zelfs bij extreme kou was het leuk!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zelfs bij extreme kou was het leuk!

Petra en Rienk
Afgelopen weekend Berlijn bezocht en met Sido wezen fietsen. We hebben enorm genoten van het fietstripje. Veel gezien en heel veel leuke wetenswaardigheden over Berlijn gehoord. Een echte aanrader! De kou mocht bij ons de pret niet drukken! Bedankt Sido voor de leuke trip, die we niet snel zullen vergeten.