berlijn anders

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

berlijn anders

anouk,kim,victor,bernadet
Vandaag 'Berlijn anders' gedaan, echt een aanrader.
Sido vertelde heel leuk en was erg enthousiast.
een echte must-do in Berlijn, je komt op plaatsen waar je anders nooit komt.
Met als hoogtepunt zeker de start- en landingsbaan van vliegveld Tempelhof!