dagtocht door berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dagtocht door berlijn

Anjelies

Wij waren voor het eerst in Berlijn en hebben de 1e dag dat wij er waren gefietst en ik kan het iedereen aanraden. Je krijgt in een hele ontspannen sfeer een beeld van de stad. Vroeger, heden en toekomst komen aan bod. We hebben een topdag gehad!!
Dank je wel
Jan, Anjelies, Henk en Annie