de freestyle tour

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

de freestyle tour

Manuela
een echte aanrader,buiten om alle andere "bezinwahrdichheden"is er wel nog veel meer te zin in Berlijn,
het leukste was toch wel dat wij {groep van 7 man}vak over de stoep konden rijden,zo breed zijn ze daar
voor mensen die niet kunnen kiezen welke route ze nu willen rijden,nu je maak er gewon weer een uitje naar
Berlijn en fiets Met Sido de volgende route ..............