dit moet je echt doen!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dit moet je echt doen!

Rens
Berlijn verkennen op de fiets is een aanrader. Sido heeft ons op ontspannen manier kennis laten maken met veel interessante en leuke plekken van Berlijn. Zijn verhalen daarbij maakte de trip af. Wij hebben er van genoten.
Dank Sido!!,