een nieuwe blik op Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

een nieuwe blik op Berlijn

Marlies van Zeben
Vooraf verschillende rondleidingen bekeken. Het Gastenboek van Sido gaf de doorslag! Zoveel enthousiaste verhalen; dat kon niet meer stuk. En inderdaad: hij heeft onze verwachtingen volop waargemaakt.
Voor twee volwassenen die al het nodige van Berlijn hadden gezien en drie jongeren die nog vrij `vers`in Berlijn waren maakten we een fietstocht die voor iedereen wat te bieden had. Het gaf ons een heel andere en nieuwe blik op Berlijn. Heel erg leuk, verrassend en gezellig! Bedankt!