fiets tocht berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fiets tocht berlijn

ans van bommel
14 april 2014.
de eerste echte mooie dag
heerlijk gefietst door Berlijn met Sido als gids.
een combi van geschiedenis, architectuur en cultuur.
we hebben genoten van je uitleg en de tocht. bedankt.
trudy, cees, hans en ans