fiets-tour

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fiets-tour

Marian Pollux
Een absolute aanrader, samen met Sido door Berlijn fietsen. Je krijgt al fietsend een goeie indruk van Berlijn. Bovendien vertelt Sido veel over de historie van Berlijn tijdens verschillende stops. Maar ook het Berlijn van "nu"wordt niet vergeten. Nogmaals dank Sido voor je enthousiaste, vriendelijke rondleiding! Veel succes, groetjes Marian uit Venlo.