fietsen dwars door Berlijn SUPER!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietsen dwars door Berlijn SUPER!

Wilma
Geweldig genoten van onze fietstocht dwars door Berlijn met als hoogte punt vliegveld Tempelhof.
Onze gids Sido was aangenaam gezelschap en wist veel te vertellen over de mooie stad Berlijn.
Een weekend is eigenlijk te kort dus we komen zeker terug en dan weer op de fiets om samen met Sido een andere route te ontdekken.
Sido bedankt!