fietsend door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietsend door Berlijn

Petra van Haren
Sido,

Bedankt voor deze interessante en leuke fietstoer dwars door Berlijn.
Ik heb veel plezier beleefd aan de uurtjes die ik fietsend met jou als gids heb doorgebracht. Je verhalen over de geschiedenis en historie van Berlijn in combinatie met je enthousiasme hebben een onvergetelijke indruk bij mij achtergelaten. Een aanrader voor eenieder die Berlijn bezoekt!

Dank!!

Petra van Haren