fietstocht door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietstocht door Berlijn

vriendenkring Drenthe Grolloo
Hallo Sido

Al borrelend hebben we nog gesproken over de fantastische fietstocht die we vandaag met jou door berlijn hebben gemaakt.
Niet alleen het weer was fantastisch maar vooral jouw enthousiasme maakte het onvergetelijk.

groetjes uit Grolloo