fietstocht door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietstocht door Berlijn

Hannie Lensing
Geweldige fietstocht op eerste Paasdag.
We zijn ruim 4 uur op pad geweest met Sido en hebben zoveel gezien en gehoord, het was echt GE-WEL-DIG! Wat een kennis en enthousiasme. We komen zeker nog een tweede keer naar Berlijn en zullen dan graag nogmaals een (andere) tocht met hem willen maken.