fietstocht door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietstocht door Berlijn

Julius & Mattie van Gils
Als je echt wat van het andere Berlijn wil zien, ga dan fietsen. En dan vooral onder leiding van Sido de Bie. Dwars door verschillende stadsdelen van Berlijn, bezoek aan woonblokken die gewoon bewoond zijn en niet zo met boetiekjes opgeleukt zijn als de Hackischer Höfe;  fietsen over de startbanen van het historische vliegveld Tempelhof.
Wie de film " Das Leben der anderen" gezien heeft zal zich herinneren hoe de film eindigt bij de Karl Marx boekhandel. Onderdeel van de fietstocht.
Beslist aan te raden!