fietstocht

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietstocht

fam Ypes
Wat een bevlogen verteller is Sido!
Met een onvervalste Rotterdamse tongval wist hij niet alleen de ouderen maar ook de jongeren in ons gezin van begin tot het eind te boeien. Korte stukjes fietsen en tijdens de stops kwam de map met foto's uit z'n tas om alles te verduidelijken. Echt een aanrader!