fietstoer Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietstoer Berlijn

Marc Scheepers
Met 22 mannen door Berlijn gefietst samen met Sido.
Iedereen nog aanwezig aan het einde van de dag. Uniek in dit gezelschap.
Wat een enthousiasme van Sido.
Aanrader.