fietstour vrijdag 7 mei 2010

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fietstour vrijdag 7 mei 2010

arnoud dokkum
Het was een geweldig interessante en leuke tocht. Sido heeft op een leuke manier ons en de kinderen weten te vermaken en hij heeft veel verteld over Berlijn en plekjes, die je anders nooit zou zien, zowel hedendaags als historisch. Zijn enthousiasme was aanstekelijk en het is echt een aanrader om met Sido op stap te gaan. Sido, bedankt voor een fijne middag en veel succes!

Groet,

Arnoud en familie