het andere berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

het andere berlijn

yve & iris
Wij hebben een in ieder geval een heel leuke en verrassende fietstocht gemaakt met Sido en heel blij dat we dit gedaan hebben.  Het maakt ons beeld van Berlijn compleet en hebben het gevoel eens iets anders gedaan te hebben.
Beslist één van de hoogtepunten van onze citytrip, een must do !

groetjes,
Yve en Iris uit België.