met Sido op pad

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

met Sido op pad

www.houwinginternational.nl
Wij waren met een groep van 90 personen in Berlijn o.a. voor de halve marathon. Groot gedeelte van de groep is daags voor de loop met Sido op pad geweest en dat was heel leuk en leerzaam.

In de toekomst zullen wij zeker weer naar Berlijn gaan en dan nemen we Sido weer lekker op in ons programma !!!