"Dwars door Berlijn" een middag fietseno.l.v. Sido de Bie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"Dwars door Berlijn" een middag fietseno.l.v. Sido de Bie

Kees Dijkhuis
Berlijn, 9 september 2013
Een hele middag fietsen,'Dwars door Berlijn' langs plaatsen waar je als toerist anders niet zo gauw komt (v/m Oost Berlijn, Friedrischhain, Neukölln, Tempelhof) met veel inside informatie van enthousiaste en deskundige gids Sido de Bie. Zoals voorspeld: de middag vloog om. Onze hele groep was laaiend enthousiast en voor de ouderen onder u: onze leeftijd (65-75) was voor het fietsen door een vreemde stad geen enkel probleem, dankzij de fietsen, de route en vooral de instructies en leiding van Sido. Absolute aanrader.