rondleiding in Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

rondleiding in Berlijn

Hanne en Nette
Hele leuke en interessante rondleiding.
Het werd heel uitgebreid verteld , maar voor zo'n mooie stad is dat natuurlijk normaal.
Dank u wel,
Hanne en Nette