rondleiding

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

rondleiding

Fred Pieters
hallo Sido,

Vorig weekend in Berlijn geweest. Op zaterdag 20 april 2013 hebben we de alternatieve rondleiding door Berlijn gereden. Erg leerzaam mede door jouw duidelijke uitleg en ondersteuning. Op de fiets ziet het er toch weer anders uit dan met een standaard rondleiding. ZEER AAN TE BEVELEN!!!

Bedankt en hopelijk tot een volgende keer