stedentrip Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

stedentrip Berlijn

IW club Tilburg Triborch
Wij hebben  2 dagen met Sido door Berlijn gefietst en hebben 2 geweldige
dagen gehad.
We hebben veel gezien en gehoord.Z

Sido is een gezellige gids die veel vertelt en ons het echte Berlijn heeft laten zien.
Ook heeft hij ons op lunch plekken gebracht die we zelf niet hadden kunnen vinden.
Als toetje hebben we een deel van de marathon van Berlijn gezien.

Kortom: Sido is een echte aanrader!!!